4.3 Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

  • Somatisk specialistvård
  • 4.Effektiv hälso- och sjukvård

Rehabilitering av cancerpatient

Centrum för cancerrehabilitering tar emot patienter som är i behov av specialiserad rehabilitering vid kvarstående problem och följdsjukdomar efter cancerbehandling. Patienterna kommer från hela Stockholmsregionen.

90 %
Andel patienter som besökt Centrum för Cancerrehabilitering som har en dokumenterad rehabiliteringsplan.
n = 555 antal patienter (2020: 88 %)