6.4 Kort väntetid – ett mål för hjälpmedel

Hjälp inom avtalad tid
Samtliga fyra hjälpmedelsverksamheter inom SLSO (Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet) erbjuder expertishjälp och rådgivning till förskrivare per telefon och mejl.

Tillgänglighet förskrivartelefon Mål Uppfyllelse
Förbrukningshjälpmedel i hemmet 90 % 100 %
Hjälpmedel Stockholm 80 % 100 %
KommSyn Stockholm 80 % 100 %
Medicinsk apparatur i hemmet 80 % 95 %

Figur 6:2 │ Andel godkända telefonsamtal enligt mätning.

Hjälpmedel Stockholm och KommSyn Stockholm har också i uppdrag att erbjuda så kallade hjälpmedelskonsultationer. Tillsammans med vårdpersonal träffar patienten en hjälpmedelskonsulent och eventuellt en tekniker för att få rätt hjälp. Remiss skickas med information om patientens problem och målsättning för ett specifikt hjälpmedel. Patienten ska erbjudas en besökstid inom 15 respektive 20 dagar. Vid besöket närvarar patient, vårdpersonal, hjälpmedelskonsulent, anhörig eller assistent vid behov samt eventuellt även en hjälpmedelstekniker.

96 %
Andel patienter som erbjuds tid inom 20 dagar till Hjälpmedel Stockholm. 
(2020: 98 %).

99 %
Andel patienter som erbjuds tid inom 15 dagar till KommSyn Stockholm.
(2020: 99 %).

Vad är Kloka hjälpmedelslistan?
Kloka hjälpmedelslistan är det sortiment av hjälpmedel som ska förskrivas om det uppfyller patienternas behov. Den tas fram för att få ett funktionellt och kostnadseffektivt sortiment.

  2020 2021
Förbrukningshjälpmedel i hemmet 82 % 95 %
Hjälpmedel Stockholm 80 % 97 %
KommSyn Stockholm 78 % 99 %
Medicinteknisk apparatur i hemmet 98 % 99 %

Figur 6:3 │ Andel hjälpmedelsleveranser som har levererats i tid

  • Habilitering och hjälpmedel
  • 6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid