5.2 Jämlikhetsperspektiv inom psykiatrin

Invånarna ska erbjudas vård och behandling på lika villkor.

Samma möjligheter ska erbjudas oavsett geografiskt område
Medicinsk uppföljning av patienter med schizofreni är ett viktigt uppdrag för den specialiserade psykiatrin. Oberoende av var patienten bor bör det finnas lika möjlighet till läkarbedömning.

Andel patienter över 18 år med schizofrenidiagnos som träffat läkare inom de senaste tolv månaderna,
Figur 5:1 | Andel patienter över 18 år med schizofrenidiagnos som träffat läkare inom de senaste tolv månaderna, jämförelse mellan geografiska områden (%)
  • Psykiatrin
  • 5.Jämlik hälso- och sjukvård