1.5 Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

  • Habilitering och hjälpmedel
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Bedömning av patientens förmågor är grunden för rätt insats

Inom Habilitering & Hälsa görs en bedömning av patientens funktioner och förmågor – exempelvis kommunikation, psykiska funktioner och motorik. Den, tillsammans med den kliniska bedömningen och anamnes, utgör ett underlag för prioritering av åtgärder och görs i samband med att vårdplanen upprättas.

Diagram andel patienter med registrerad bedömning
Figur 1:7 | Andel patienter med registrerad bedömning bedömning av (Hab) 2019 (n = 13 954)" 95% 2020 (n = 13 914)" 95% 2021 (n = 16 653)" 95%

Förebygga sekundära besvär hos patienter med cerebral pares

Patienter med cerebral pares (CP) registreras i det nationella kvalitetsregistret CPUP. Registret fungerar som ett uppföljningsprogram för kontroll av bland annat ledrörlighet och motorisk förmåga. Deltagande är frivilligt, men de flesta patienter födda efter år 2000 med diagnosen CP är med. Programmet innebär att patienterna en eller två gånger per år träffar arbetsterapeut och fysioterapeut vid habiliteringen för uppföljande mätningar.

På nationell basis har mätningarna gett mycket goda resultat när det gäller att minska risken för bland annat höftsmärta (risken för att höften går ur led har blivit nästintill obefintlig med dessa systematiska uppföljningar) och permanenta ledfelställningar (kontrakturer). En minskad risk för smärta medför ökade möjligheter till bättre livskvalitet för patienter med cerebral pares.

CPUP, kvalitetsregister för patienter med cerebral pares

95 %
Täckningsgrad patienter födda år 2000 och senare. (2020: 95 %)

Bästa verksamhetstidning

Tidningen Funktion i fokus utsågs till bästa verksamhetstidning vid det årliga Publishingpriset den 17 november 2021. Det är tredje gången som tidningen vinner utmärkelsen.

Ann-Charlotte Englund Jönsson berättar om hur de arbetar med tidningen Funktion i Fokus.

Ann-Charlotte Englund Jönsson om arbetet med Funktion i fokus