1.3 Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

Patienter som vårdas inom geriatriken är ofta sköra, har flera sjukdomar och är många gånger beroende av andra för att klara sig i vardagen. Oftast finns det en huvudorsak till det aktuella behovet av slutenvård. Vanliga huvudorsaker är hjärtsvikt, lunginflammation och stroke (hjärnskada som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan).

  Andel patienter
med förbättrad
gångförmåga
Andel patienter
med fallskada
under vårdtiden
Stroke – infarkt i hjärnan
(Cerebral Infarkt) (n = 163)
26 %
(2020: 17 %)
3 %
(2020: 1,3 %)
Lunginflammation
(Pneumoni) (n = 304)
16 %
(2020: 18 %)
4 %
(2020: 0,7 %)
Hjärtsvikt
(n = 380)
26 %
(2020: 13 %)
2 %
(2020: 0 %)

Figur 1:4 │Andel patienter med förbättrad gångförmåga och andel patienter med fallskada under vårdtiden – redovisas per patientgrupp

  Andel patienter utskrivna direkt till hemmet Andel patienter
som återinlagts inom 30 dagar efter utskrivning
Stroke – infarkt i hjärnan
(Cerebral Infarkt) (n = 163)
68 %
(2020: 76 %)
10 %
(2020: 11 %)
Lunginflammation
(Pneumoni) (n = 304)
64 %
(2020: 69 %)
11 %
(2020: 12 %)
Hjärtsvikt
(n = 380)
77 %
(2020: 82 %)
17 %
(2020: 19 %)

Figur 1:5 │Andel patienter utskrivna direkt till hemmet och andel patienter som återinlagts inom 30 dagar efter utskrivning – redovisas per patientgrupp

*n = antal patienter.

  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
  • Geriatrik