3.1 Patientfokus i primärvården

Vi ska alltid ha patientens bästa för våra ögon. Respekt och lyhördhet för individens specifika behov har högsta prioritet.

  • Primärvården
  • 3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Tidig kontakt med barnhälsovården

Hembesök hos förstfödda skapar dialog
Till barnavårdscentralernas (BVC) uppdrag hör bland annat att göra hembesök hos familjer som fått sitt första barn. Syftet med hembesöken är att lära känna familjen och få en bild av barnets och hela familjens situation. Därmed ökar förutsättningen för en god kontakt och dialog med föräldrarna.

76 %
Andel förstfödda som har fått hembesök.
(2020: 79 %)

Bästa webbproduktion

Akademiskt primärvårdscentrums webbutbildning Våld i nära relationer utsågs till bästa webbproduktion på årliga Publishingpriset den 17 november 2021.

Ylva berättar om akademiskt primärvårdscentrums prisbelönta webbutbildning kring våld i nära relation.

Ylva Elvin-Nowak berättar om webbutbildningen

Våld i nära relationer

Olika typer av våld i nära relationer förekommer överallt i samhället. Vården har ett ansvar att skapa goda förutsättningar för dialog kring detta.

Frågor om hot och våld tas upp i samband med graviditet
En graviditet är en livsförändrande tid för hela familjen. Det är ett viktigt tillfälle att belysa frågan om hot och våld i nära relationer för att kunna erbjuda stöd och hjälp. Därför ställs frågor om detta på barnmorskemottagningarna.

Andel gravida som tillfrågats om våld i nära relationer
Figur 3:1 | Andel gravida som tillfrågats om våld i nära relationer "SLSO" "Region Stockholm, övriga" "Landet, inkl Region Stockholm" 2020: 95% 95% 95% 2021: 95% 97% 96%

Våld och övergrepp fångas upp på ungdomsmottagningen
Ungdomar som utsatts för våld och övergrepp vågar inte alltid ta upp detta spontant. Vid besök på ungdomsmottagningen ställs därför frågor om man varit utsatt för våld och övergrepp.

51 %
Andel ungdomar som tillfrågats om våld och övergrepp och där det dokumenterats strukturerat i journalen.
(2020: 54 %)

Guldstjärnan från RFSL för gott bemötande

Stockholms mansmottagning och Stockholms mottagning för sexuell hälsa har åter igen belönats med utmärkelsen Guldstjärnan för gott bemötande av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). I år har även Gullmarsplans ungdomsmottagning belönats. Stockholms mottagning för sexuell hälsa har belönats med Guldstjärnan trans 2021, en ny utmärkelse som uppmärksammar transkompetens och bemötande av transpersoner.

Anne Gonzalez på Stockholms mottagning för sexuell hälsa