Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Säker hälso- och sjukvård

2.Säker hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientsäkerhet inom Psykiatrin

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Geriatrik

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Kort väntetid – ett mål för hjälpmedel

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel