Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Uppföljning inom Somatisk specialistvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Säker hälso- och sjukvård

2.Säker hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientsäkerhet inom Psykiatrin

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Geriatrik

Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Somatisk specialistvård