Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

VĂ¥rd och behandling

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Geriatrik

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Geriatrik

Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Geriatrik
Grupparbete

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel