Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Uppföljning inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patientsäkerhet inom Psykiatrin

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin
AffektivMottGloben

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin
Grupparbete

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Jämlikhetsperspektiv inom psykiatrin

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Psykiatrin