Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Jämlik hälso- och sjukvård

5.Jämlik hälso- och sjukvård

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården

Jämlikhetsperspektiv inom psykiatrin

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Kort väntetid – ett mål för hjälpmedel

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel