Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2022

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Uppföljning inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Geriatrik

Uppföljning inom Somatisk specialistvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel
Människor som samtalar vid bord

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Kort väntetid - ett mål för hjälpmedelsverksamheterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel