Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården
Grupparbete

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården