Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Jämlik hälso- och sjukvård

5.Jämlik hälso- och sjukvård

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården

Jämlikhetsperspektiv inom psykiatrin

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Värdefullt med snabb rehabilitering

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården