Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården

Hälso- och sjukvård i rimlig tid

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Värdefullt med snabb rehabilitering

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården

Kort väntetid – ett mål för psykiatrin

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Psykiatrin

Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Somatisk specialistvård