Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården
VĂ¥rd och behandling

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Geriatrik

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Geriatrik

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Geriatrik

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården

Värdefullt med snabb rehabilitering

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården