Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Uppföljning inom Somatisk specialistvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Patientsäkerhetsarbete i Primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården

Värdefullt med snabb rehabilitering

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården