Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2022

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Uppföljning inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Geriatrik

Uppföljning inom Somatisk specialistvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård
En sjuksköterska och en undersköterska gipsar foten på en patient. Foto: Yanan Li

Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Somatisk specialistvård