Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2022

Uppföljning inom Somatisk specialistvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Rehabilitering av cancerpatienter inom Somatisk specialistvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Hälso- och sjukvård i rimlig tid

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Värdefullt med snabb rehabilitering i primärvården

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården

Tillgänglighet till psykiatrisk akutvård

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Psykiatrin
En sjuksköterska och en undersköterska gipsar foten på en patient. Foto: Yanan Li

Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Somatisk specialistvård

Kort väntetid - ett mål för hjälpmedelsverksamheterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel