Ordning och reda för Förbättring

År 2020 är året då Covid-19 pandemin ställde allt på ända. Hela världen har påverkats kraftfullt på olika sätt. Och så även våra verksamheter. Dag för dag har vården under den här tiden anpassat sig efter omvärldens ändrade förutsättningar där omställning till allt mer digitala kontaktvägar varit en stor utmaning, men också till hjälp. 

Vår app Alltid öppet har nyttjats av 950 000 personer för att boka tid, av- och omboka, fylla i anamnesforumulär och flerpartssamtal, bokning av provtagning, men också för videomöten och chatt med vården. Tjänsterna i appen utvecklas löpande och 2021 kommer man även att kunna ha gruppmöten. Något som inte varit möjligt fysiskt under pandemin. Digitala möten skapar mer utrymme för dem som behöver mer av vår tid på mottagning och underlättar för dem som har svårt att ta sig till oss.

Tillgänglighet är viktigt och de digitala tjänsterna, fysiska mötena och kontakt av annat slag är avgörande för att patienter och närstående ska kunna få sina behov uppfyllda samt kunna vara delaktiga i sin egen vård och uppföljning.

Att förbättra, justera och utveckla är en del av vårt uppdrag. Genom regelbundna mätningar och uppföljningar av vårdens kvalitet får vi underlag för fortsatta förbättringar. Ordning och reda är grunden till förbättring. En del av detta finner du redovisat i detta kvalitetsbokslut för år 2020.

Nu blickar vi framåt mot ljusare tider!

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)