Bilagor

Samlat resultat och nyckeltal som presenterats i kvalitetsbokslutet.

Samtliga uppgifter som redovisas i kvalitetsbokslutet har hämtats från interna enkäter och statistikuppgifter samt från journalsystem, om inget annat anges.

Här kan du ladda ner en pdf med tabeller som presenterar de nyckeltal som hänvisas till i kvalitetsbokslutet.