6 Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Vår strävan är att våra patienter alltid ska få vård när de behöver den. En god tillgänglighet innebär bland annat att det är lätt att nå fram och att snabbt få tillgång till vård.

Tillgänglighet till vård redovisas utifrån olika typer av väntetidsmätningar.

Vårdgarantin prioriterad i alla vårdgrenar

Vårdgarantin inom Region Stockholm innebär att patienter, som av vård-
personal bedöms behöva träffa läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, ska få tid på vårdcentralen inom högst tre dagar. För den nationella vårdgarantin gäller sju dagar och avser tid för besök hos läkare. Inom SLSO följs väntetiden till läkarbesök på vårdcentralen upp fortlöpande.

Figur 6:1 | Andel patienter som erbjudits tid för besök till vårdcentralen inom tre dagar. Andel patienter som erbjudits tid för besök till vårdcentralen inom tre dagar.

Inom psykiatrin, beroendevården och habilitering och hälsa innebär vårdgarantin att patienten ska erbjudas tid för första besök inom 30 dagar.

Figur 6:2 | Andel patienter som erbjudits besökstid inom 30 dagar. Andel patienter som erbjudits besökstid inom 30 dagar.
  • Primärvården
  • Psykiatrin
  • Somatisk specialistvård
  • Habilitering och hjälpmedel
  • 6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid