6.4 Kort väntetid – ett mål för hjälpmedel

Hjälpmedelskonsultation för expertishjälp inom avtalad tid
I särskilda fall behöver patienten tillsammans med vårdpersonal besöka en konsulent och eventuellt en tekniker för att få expertishjälp samt en hjälpmedelskonsultation.

Remiss skickas med information om patientens problem och målsättning för ett specifikt hjälpmedel. Patienten ska erbjudas en besökstid inom 15 respektive 20 dagar. På besöket närvarar patient, vårdpersonal, hjälpmedelskonsulent, anhörig eller assistent vid behov, samt eventuellt även en hjälpmedelstekniker.

98 %
Andel patienter som erbjuds tid inom 20 dagar till Hjälpmedel Stockholm. Mål 90 %
(2019: 84 %).

99 %
Andel patienter som erbjuds tid inom 15 dagar till KommSyn. Mål 90 %
(2019: 100 %).

Patienten ska få sina leveranser i tid
Hjälpmedelsverksamheterna levererar beställda hjälpmedel antingen direkt till patienten eller till förskrivaren som beställt dem. En anledning till att vårdpersonalen själv vill leverera hjälpmedlet till patienten kan vara att det behöver monteras i hemmet eller att det krävs en genomgång av hjälpmedlet före användning. Leverans ska utföras inom 5–15 dagar beroende på om hjälpmedlet är första- eller andrahandsval enligt Kloka hjälpmedelslistan.

Vad är Kloka hjälpmedelslistan?
Kloka hjälpmedelslistan är det sortiment av hjälpmedel som ska förskrivas om det uppfyller patienternas behov. Den tas fram för att få ett funktionellt och kostnadseffektivt sortiment.

Figur 6:3 │ Andel hjälpmedelsleveranser som har levererats i tid

  2019 2020
Medicinteknisk apparatur i hemmet 99 % 98 %
KommSyn 92 % 78 %
Hjälpmedel Stockholm 90 % 80 %
  • Habilitering och hjälpmedel
  • 6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid