5 Jämlik hälso- och sjukvård

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vi ska ge lika god och säker vård till alla patienter. Alla människor ska ha tillgång till vård på lika villkor. Rätten till hälso- och sjukvård ska vara oberoende av exempelvis kön, ålder eller funktionsnivå.


Samarbetsprojekt mellan Ungdomsmottagningarna och Habilitering och Hälsa belönades med bemötandepris
Region Stockholms bemötandepris 2020 går till ungdomsmottagningarna i SLSO. Tillsammans med Habilitering och Hälsa har de tagit fram en diplomering för att förbättra möten med ungdomar oavsett funktionsnedsättning.

  • Primärvården
  • Psykiatrin
  • Somatisk specialistvård
  • Habilitering och hjälpmedel
  • 5.Jämlik hälso- och sjukvård