1.3 Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

Patienter som vårdas inom geriatriken är ofta sköra, har flera sjukdomar och är många gånger beroende av andra för att klara sig i vardagen. Oftast finns det en huvudorsak till det aktuella behovet av slutenvård. Vanliga huvudorsaker är hjärtsvikt, lunginflammation och stroke (hjärnskada som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan).

Figur 1:4 │Andel patienter med förbättrad gångförmåga och andel patienter med fallskada under vårdtiden – redovisas per patientgrupp

  Andel patienter
med förbättrad
gångförmåga
Andel patienter
med fallskada
under vårdtiden
Stroke – infarkt i hjärnan
(Cerebral Infarkt) (n = 157)
17 %
(2019: 21 %)
1,3 %
(2019: 1,4 %)
Lunginflammation
(Pneumoni) (n = 293)
18 %
(201: 16 %)
0,7 %
(2019: 1,3 %)
Hjärtsvikt
(n = 387)
13 %
(2019: 22 %)
0 %
(2019: 1,2 %)

 

Figur 1:5 │Andel patienter utskrivna direkt till hemmet och andel patienter som återinlagts inom 30 dagar efter utskrivning – redovisas per patientgrupp

  Andel patienter
utskrivna direkt
till hemmet
Andel patienter som
återinlagts inom 30
dagar efter utskrivning
Stroke – infarkt i hjärnan
(Cerebral Infarkt) (n = 157)
76 %
(2019: 75 %)
11 %
(2019: 6 %)
Lunginflammation
(Pneumoni) (n = 293)
69 %
(2019: 74 %)
12 %
(2019: 9 %)
Hjärtsvikt
(n = 387)
82 %
(2019: 83 %)
19 %
(2019: 13 %)

 *n = antal patienter.

 

 

  • Somatisk specialistvård
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård