5.1 Genusperspektiv på primärvårdens arbete

Behandling av hypertoni minskar sjukdomsrisken

Patienter med välbehandlad hypertoni (högt blodtryck) har stora möjligheter att undvika komplikationer som stroke, hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Ett välbehandlat blodtryck bör vara högst 140/90* mm Hg.

*Patienter med exempelvis diabetes, njursjukdomar och vissa hjärt- och kärlsjukdomar bör ha lägre blodtryck.

Andel patienter med hypertoni som har blodtryck högst 140/90 mm Hg vid senaste mätning.

63 % kvinnor
n = 49 273 (2022: 62 %, n =48 431)

63 % män
n = 47 667 (2022: 62 %, n = 46 643)

Frågor om levnadsvanor viktiga vid depression

Det finns ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa. Att fråga efter levnadsvanor vid till exempel depression är därför viktigt.

Andel patienter med diagnos depression där levnadsvanor finns dokumenterade strukturerat i journalen – vårdcentraler.

53 % kvinnor
n = 9 826 (2022: 52 %, n =10 723)

57 % män
n = 5 272 (2022: 56 %, n = 5 648)

  • Primärvården
  • 5.Jämlik hälso- och sjukvård

Stort forskarstipendium för bättre kvinnohälsa

Sara Wallhed Finn, psykolog vid Beroendecentrum Stockholm, tilldelas 125 000 kronor för sin forskning om hur alkohol påverkar kvinnors hjärtan på lång sikt.

Läs mer på nyhetssidan (Beroendecentrum.se)