Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2023

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Uppföljning inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Geriatrik
pipettering

Uppföljning inom Akademiskt specialistcentrum

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Akademiskt specialistcentrum

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel
En hand iklädd gummihandske stoppar ner ett provrör med blod i en centrifug. Foto: Yanan Li

Säker hälso- och sjukvård

2.Säker hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetsarbete i primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården
vårdpersonal

Patientsäkerhet inom Psykiatrin

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin