Ladda ner

Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut har getts ut sedan många år. Här kan du ladda ner och läsa de tidigare kvalitetsboksluten. Kvalitén på rapport-filerna varierar.