Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

Bedömning av patientens förmågor är grunden för rätt insats
Inom Habilitering & Hälsa görs en bedömning av patientens funktioner och förmågor – exempelvis kommunikation, psykiska funktioner och motorik. Den, tillsammans med den kliniska bedömningen och anamnes, utgör ett underlag för prioritering av åtgärder och görs i samband med att vårdplanen upprättas.

Figur 1:6 | Andel patienter med registrerad bedömning Figur 1:6 | Andel patienter med registrerad bedömning

 

  • Habilitering och hjälpmedel
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Förebygga sekundära besvär hos barn med cerebral pares

Barn med cerebral pares (CP) registreras i det nationella kvalitetsregistret CPUP. Registret fungerar som ett uppföljningsprogram för kontroll av bland annat ledrörlighet och motorisk förmåga. Deltagande är frivilligt, men de flesta barn med diagnosen CP är med. Programmet innebär att barnen en eller två gånger per år träffar arbetsterapeut och fysioterapeut vid habiliteringen för uppföljande mätningar.

På nationell basis har mätningarna gett mycket goda resultat när det gäller att minska risken för bland annat höftsmärta (risken för att höften går ur led har blivit nästintill obefintlig med dessa systematiska uppföljningar) och permanenta ledfelställningar (kontrakturer). En minskad risk för smärta medför ökade möjligheter till bättre livskvalitet för barn med cerebral pares.

  

CPUP, kvalitetsregister för barn med cerebral pares

95 %
Täckningsgrad barn födda år 2002 och senare. (2019: 95 %)