6.4 Kort väntetid - ett mål för hjälpmedelsverksamheterna

Hög tillgänglighet för patienter

Samtliga fyra hjälpmedelsverksamheter inom SLSO (Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet) tar dagligen emot samtal från patienter. Kundenheterna tar emot samtal som handlar bland annat om uttag från hjälpmedelsförskrivningar, frågor kring leveranser, hämtning av hjälpmedel då behov av ett hjälpmedel upphört.

Andel telefonsamtal som besvarats i tid
Figur 6:2│ Andel telefonsamtal som besvarats i tid (svar inom 2 minuter) "Andel telefonsamtal som besvarats i tid" "Förbruknings- hjälpmedel i hemmet (n=137 376)" 89% "Hjälpmedel Stockholm (n=30 753)" 95% "KommSyn Stockholm (n=2 802)" 93% "Medicinsk apparatur i hemmet (n=23 073)" 91%

Hjälpmedel Stockholm och KommSyn Stockholm har också i uppdrag att erbjuda hjälpmedelskonsultationer. Tillsammans med vårdpersonal träffar patienten en hjälpmedelskonsulent och eventuellt en tekniker för att få rätt hjälp. Remiss skickas med information om patientens problem och målsättning för ett specifikt hjälpmedel. Patienten ska erbjudas en tid för konsultation inom 15 dagar (KommSyn Stockholm) respektive 20 dagar (Hjälpmedel Stockholm). Vid besöket närvarar patient, vårdpersonal, hjälpmedelskonsulent, anhörig eller assistent vid behov samt eventuellt även en hjälpmedelstekniker.

Andel hjälpmedelskonsultationer som erbjudits respektive utförts inom 15 respektive 20 dagar
Figur 6:3 │ Andel hjälpmedelskonsultationer som erbjudits respektive utförts inom 15 respektive 20 dagar Erbjudits i tid "Hjälpmedel Stockholm n = 2 453" 97% "KommSyn Stockholm n = 681" 97%

Hjälpmedelsverksamheterna levererar beställda hjälpmedel antingen direkt till patienten eller till förskrivaren som beställt dem. En anledning till att vårdpersonalen själv vill leverera hjälpmedlet till patienten kan vara att det behöver monteras i hemmet eller att det krävs en genomgång av hjälpmedlet före användning. Leverans ska utföras inom 4–15 dagar.

Figur 6:4| Andel hjälpmedelsleveranser som har levererats inom avtalad tid. 

  2021 2022 2023
Förbrukningshjälpmedel i hemmet 95 % 97 % 97 %
Hjälpmedel Stockholm 97 % 98 % 93 %
KommSyn Stockholm 99 % 99 % 98 %
Medicinteknisk apparatur i hemmet  99 % 99 % 98 %


Ett hjälpmedel som används regelbundet behöver även service. Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet har enheter med hjälpmedelstekniker och medicintekniska ingenjörer som utför service och reparationer på hjälpmedel. Uppdraget är att påbörja reparationer inom tre dagar. Målet är att laga hjälpmedel direkt men ibland behöver verksamheten beställa reservdelar och då kan det ta ytterligare någon dag innan hjälpmedlet är lagat.

Andel serviceärenden inom Hjälpmedelsverksamheterna som påbörjats inom tre dagar.
Figur 6:5 │ Andel serviceärenden inom Hjälpmedelsverksamheterna som påbörjats inom tre dagar. Andel serviceärenden som påbörjats inom tre dagar. "Hjälpmedel Stockholm (n=10 880)" 91% "KommSyn Stockholm (n=6 158)" 83% "Medicinsk apparatur i hemmet (n=4 707)" 99%
  • Habilitering och hjälpmedel
  • 6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid