Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2020

Flicka med brödfat

Patientfokuserad hälso- och sjukvård

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Tidig kontakt med barnhälsovården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården
AffektivMottGloben

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Psykiatrins patienter tillfrågas vad de tycker om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel