Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2020

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Kontinuitet i vården eftersträvas inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Säker hälso- och sjukvård

2.Säker hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Beläggning inom psykiatrisk heldygnsvård

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin
Flicka med brödfat

Patientfokuserad hälso- och sjukvård

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård
AffektivMottGloben

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Psykiatrins patienter tillfrågas vad de tycker om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Psykiatrin