1.5 Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

  • Habilitering och hjälpmedel
  • 1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Bedömning av patientens förmågor är grunden för rätt insats

Inom Habilitering & Hälsa görs en bedömning av patientens funktioner och förmågor – exempelvis kommunikation, psykiska funktioner och motorik. Den, tillsammans med den kliniska bedömningen och anamnes, utgör ett underlag för prioritering av åtgärder och görs i samband med att vårdplanen upprättas.

Figur 1:7 | Andel patienter med registrerad bedömning.
Figur 1:7 | Andel patienter med registrerad bedömning.

Förebygga sekundära besvär hos patienter med cerebral pares

Patienter med cerebral pares (CP) registreras i det nationella kvalitetsregistret CPUP. Registret fungerar som ett uppföljningsprogram för kontroll av bland annat ledrörlighet och motorisk förmåga. Deltagande är frivilligt, men de flesta patienter födda efter år 2000 med diagnosen CP är med. Programmet innebär att patienterna en eller två gånger per år träffar arbetsterapeut och fysioterapeut vid habiliteringen för uppföljande mätningar. Patienterna träffar även logoped och psykolog fast inte lika ofta.

På nationell basis har mätningarna gett mycket goda resultat när det gäller att minska risken för bland annat höftsmärta (risken för att höften går ur led har blivit nästintill obefintlig med dessa systematiska uppföljningar) och permanenta ledfelställningar (kontrakturer). En minskad risk för smärta medför ökade möjligheter till bättre livskvalitet för patienter med cerebral pares.

 

CPUP, kvalitetsregister för patienter med cerebral pares

95 %
Täckningsgrad patienter födda år 2000 och senare.
(2022: 95 %)