2020

testar - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Ohälsosamma levnadsvanor fångas upp i primärvården

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Kontinuitet i vården eftersträvas inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin
behandling

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel