Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2020

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård
behandling

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Säker hälso- och sjukvård

2.Säker hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård
Flicka med brödfat

Patientfokuserad hälso- och sjukvård

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Jämlik hälso- och sjukvård

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Hälso- och sjukvård i rimlig tid

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård