Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2020

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Säker hälso- och sjukvård

2.Säker hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård
Flicka med brödfat

Patientfokuserad hälso- och sjukvård

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Jämlik hälso- och sjukvård

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Hälso- och sjukvård i rimlig tid

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Kort väntetid – ett mål för hjälpmedel

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel