Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Vård och behandling

Uppföljning av diagnosgrupper inom geriatriken

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Geriatrik

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Geriatrik

Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Geriatrik

Hälso- och sjukvård i rimlig tid

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Värdefullt med snabb rehabilitering

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården

Kort väntetid – ett mål för psykiatrin

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Psykiatrin

Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Somatisk specialistvård

Kort väntetid – ett mål för hjälpmedel

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Habilitering och hjälpmedel