Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2023

Primärvården följer upp levnadsvanor

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Patientsäkerhetsarbete i primärvården

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården
bebis

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Genusperspektiv på primärvårdens arbete

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Primärvården

Värdefullt med snabb rehabilitering i primärvården

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården