Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2020

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Ohälsosamma levnadsvanor fångas upp i primärvården

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Primärvården

Säker hälso- och sjukvård

2.Säker hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Säker läkemedelsanvändning på vårdcentralerna

2.Säker hälso- och sjukvård, Primärvården
Flicka med brödfat

Patientfokuserad hälso- och sjukvård

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Tidig kontakt med barnhälsovården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården

Jämlik hälso- och sjukvård

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel, Primärvården, Psykiatrin, Somatisk specialistvård