Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Uppföljning inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patientsäkerhet inom Psykiatrin

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin
AffektivMottGloben

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Jämlikhetsperspektiv inom psykiatrin

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Hälso- och sjukvård i rimlig tid

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Värdefullt med snabb rehabilitering

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Primärvården

Kort väntetid – ett mål för psykiatrin

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Psykiatrin

Rimlig väntetid – ett mål för närakuterna

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Somatisk specialistvård