Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Uppföljning inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patientsäkerhet inom Psykiatrin

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patientfokuserad hälso- och sjukvård

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården
AffektivMottGloben

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patienterna inom ASIH tillfrågas om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Geriatrik

Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Psykiatrin