Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2021

Uppföljning inom psykiatrin

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Habilitering & Hälsa utreder och förebygger

1.Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Patientsäkerhet inom Psykiatrin

2.Säker hälso- och sjukvård, Psykiatrin
AffektivMottGloben

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Behandlingsresultat och vårdkvalitet i psykiatrin

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Planering och utvärdering inom Habilitering & Hälsa

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel

Jämlikhetsperspektiv inom psykiatrin

5.Jämlik hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Kort väntetid – ett mål för psykiatrin

6.Hälso- och sjukvård i rimlig tid, Psykiatrin