Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2023

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Geriatrik
benbrott

Personcentrerad hälso- och sjukvård

3.Personcentrerad hälso- och sjukvård
bebis

Patientfokus i primärvården

3.Personcentrerad hälso- och sjukvård, Primärvården
arbetsplanering

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Personcentrerad hälso- och sjukvård, Psykiatrin
hemsjukvård

Patienterna inom ASIH och geriatriken tillfrågas om vården

3.Personcentrerad hälso- och sjukvård, Geriatrik

Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

3.Personcentrerad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård
Maria Ungdom samtal

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Personcentrerad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel
psykiatri

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården