Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2022

Patientsäkerhet inom geriatriken

2.Säker hälso- och sjukvård, Geriatrik

Personcentrerad hälso- och sjukvård

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Patientfokus i primärvården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Primärvården

Planering och utvärdering inom psykiatrin

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Psykiatrin

Patienterna inom ASIH och geriatriken tillfrågas om vården

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Geriatrik

Somatisk specialistvård arbetar med delaktighet

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Somatisk specialistvård

Delaktighet och medskapande inom Habilitering och Hälsa

3.Patientfokuserad hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel
Sjuksk├Âterska. Foto: Yanan Li

Effektiv hälso- och sjukvård

4.Effektiv hälso- och sjukvård

Diagnostik inom Primärvården

4.Effektiv hälso- och sjukvård, Primärvården